\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
jiří prokeš  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////architekt
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// cv ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ vize \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// kontakt //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ portfolio \\ _architektura\\ _design\\ _grafika\\ _kresby\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
DŮM NA KOPCI

DŮM NA KOPCI

Hlavním záměrem při koncepci rodinného domu bylo vytvoření prostorného a vzdušného domova. Klient při návrhu kladl velký důraz na maximální propojení interiéru s exteriérem. Sklonitá parcela, na které je dům osazen, nabízí výjimečné výhledy do údolí Oderských vrchů. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA

VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA

Architektonická soutěž na stavbu Vzdělávacího a návštěvnického centra. Ve formě a výrazu centra se střetává několik vzájemných kontrastů. Střet korun stromů a ostrých skal. Protiklad přirozené krajiny a lidského sídla, vertikality lesa a horizontality polí. Dům stojí na hranici a je přechodem těchto kontrastů. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
RODINNÝ DŮM č. 7

RODINNÝ DŮM č. 7

Dům pro rodinu s dospívající slečnou a malými dvojčaty je situovaný na vesnici poblíž velkého města, kam rodina dojíždí za prací a studiem. Základním požadavkem bylo vytvořit dostatečně velký, vzdušný a prosvětlený prostor, ve kterém by se odehrávaly veškeré společné aktivity rodiny. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ŘADOVÉ DOMY LÁZNĚ BOHDANEČ II

ŘADOVÉ DOMY LÁZNĚ BOHDANEČ II

Řadové domy Lázně Bohdaneč II navazují na první etapu řadových domů. V tomto návrhu byl kladen ještě větší důraz na celkovou minimálnost navržených domů. Základním požadavkem bylo vytvořit dostatečně pohodlný rodinný dům s veškerým komfortem o ploše menší než 120 m2, to vše ovšem při zachování důrazu na soukromí obyvatel domu a maximální prosvětlení pokojů. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
VILA DŮM

VILA DŮM

Architektonická soutěž Porotherm dům 2012 - 2013. Základním motivem navrženého domu je jeho přirozené začlenění do reálné urbánní struktury. Dům je navržen s důrazem na kontext a identitu místa, s ambicí doplnit stávající situaci a završit ulici, na jejímž konci “něco schází“. Velikost vychází z okolní zástavby. Umístění na terén je dáno vzájemnými odstupy sousedních budov. Lokalita, ve které je dům situován, je charakteristická rozptýlenou zástavbou prvorepublikových vil a bytových domů. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Architektonická soutěž na přístavbu základní umělecké školy Úpice. Mohutné koruny vzrostlých stromů i drobné koruny mladých společně s jejich různorodostí vytváří genius loci zadaného místa. Svým rozmístěním a vzrůstem definují prostor, do něhož je vložen nový objem. Jejich existence je pro návrh limitujícím axiomem, ale zároveň i inspirativním nábojem a zásadním tvůrcem koncepce domu. Nový objem hledá takovou formu, která se bez výjimky vyhne stromům a nijak je neovlivní. Formu, jež uchová životní prostor stromů spjatých s místem po desetiletí. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
WELLNESS CENTRUM

WELLNESS CENTRUM

Bývalý kamenolom v Brně Komíně se nachází na pomezí města a krajiny. Takovéto vymezení z městských struktur nabízí jak pohodlnou dostupnost do centra města, tak zejména okamžitý kontakt s přírodou. S přírodou, která je pro tuto lokalitu zásadní. Mnohé možnosti trávení volného času, jako Brněnská přehrada, ZOO, hrad Veveří, lesní obora, přírodní park Baba a jiné předurčují využití bývalého kamenolomu ve stejném charakteru. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU

CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU

Studie Centra materiálového výzkumu v areálu fakulty chemicko-technologické University Pardubice. Hlavním pojetím navrženého laboratorního objektu je kontrast ke strohým stavbám v dosavadním areálu fakulty. Stejně tak k panelovému sídlišti v těsné blízkosti. Záplava betonové šedi a pravoúhlých hmot dala vzniknout hravému pojetí exaktní vědecké budově. Kruhová hmota má evokovat svěžest a vtipnost v místě pobytu velkého množství mladých lidí – studentů university. Motiv kruhu se propisuje celím objektem. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ADNINISTRATIVNÍ BUDOVA LESY ČR

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA LESY ČR

Vyzvaná architektonická soutěž na stavbu Krajského ředitelství Lesy ČR ve Zlíně. Situováni objektu reaguje na složitou konfiguraci terénu zadané lokality. Pozemek navržený pro realizaci administrativní budovy Krajského ředitelství Zlín se vyznačuje prudkým stoupáním směrem k jihovýchodnímu cípu a značným zalesněním. Stavební místo je zároveň předělem mezi městskou zástavbou a lesy obklopující město Zlín. Na nejnižším místě pozemku vytváří terénní konfigurace “anfiteátrum“ a z prudkého svahu pozvolně klesá k ulici Březnická. V tomto místě zlomu je posazen navrhovaný objekt. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SEDLOVÝ DŮM

SEDLOVÝ DŮM

Nízkoenergetický rodinný dům. Koncepce navrženého domu je založena na první pohled čitelném vytvoření základních zón rodinného domu - klidové, společenské a na zázemí. Každá tato zóna je chápána jako samostatná část plynule navazující na druhou. Každou jakoby tvořil samostatný dům vklíněný do následujícího, celkově tvořící jeden rozehraný objekt. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PODZEMNÍ DŮM

PODZEMNÍ DŮM

Zásadním problémem podzemního domu je přímé oslunění místností. U tohoto řešení se hmota domu ve svém středu rozestupuje a umožňuje přístup slunečnímu světu. V jednotlivých ramenech jsou všechny obytné místnosti a základní zóny domu – klidová a společenská. Mezi těmito částmi je atrium, tvořící v letních měsících propojení obou ramen. Atrium není obestavěno ze všech stran, nýbrž je z jedné strany otevřené do zahrady. Tímto řešením je z každé místnosti v domě umožněn přístup na pozemek. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
radove domy 2009

ŘADOVÉ DOMY LÁZNĚ BOHDANEČ

Celková koncepce projektu byla řešena s nejvyšším důrazem na využití světových stran, tepelných zisků a proslunění objektů v kontextu situování lokality. Dále byl brán zřetel na vytvoření maximálního soukromí obyvatel jednotlivých domů, kdy bývá tato problematika často značně podceňována u klasicky řešených řadových domů. Budovy jsou rozděleny do dvou hmot. Hlavní dvoupodlažní hmota s odstupem 4,2m od pěší komunikace a jednopodlažní hmota s odstupem 5m. Tato výšková i objemová rozdílnost společně s různými odstupy rozehrává uliční frontu a zamezuje monotónnosti ulice. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DŘEVĚNÝ DŮM

DŘEVĚNÝ DŮM

Architektonicko-konstrukční soutěž Dřevěný dům. 3. místo, 1. a 2. místo nebylo uděleno. Navržený bytový dům je pojat jako jednoduchý kompaktní hranol v reakci na maximální energetickou nenáročnost řešení. Celý objekt má fasádu tvořenou svislým laťováním. Na pavlači tyto latě tvoří zábradlí, na objemu obytné části jsou dekoračním členěním fasády a zábradlím před okny s nízkým parapetem. Částečně zamezují pohledům do místností z přilehlé zahrady. Latě jsou přichyceny k MFD deskám fasády v šedé barvě kontrastující k světlému dřevu. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
STUDENTSKÉ KOLEJE

STUDENTSKÉ KOLEJE

Studie bydlení pro studenty, Znojmo Navržená stavba se přiklání k severní části pozemku, a na jižní straně ponechává průběžnou komunikaci. Tento prostor vytváří spojnici mezi historickou částí města a městským parkem. Směrem k ulici Dolní Česká se v objektu nachází knihovna a restaurace. Studentské koleje jsou v klidové části směrem k Husovým sadům. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
NÁSTAVBA

NÁSTAVBA

Nástavba se nachází mezi domy s výrazně odlišnou architekturou. Na jedné straně stojí historizující dům s klasickými prvky, na straně druhé je panelový dům s ryze účelnou geometrií. Samotný dům, na kterém je nástavba navržena, je bez jakéhokoliv osobitého momentu. Jeho fasáda je prázdná až fádní. Tyto vzájemné kontrasty vedly k otázkám, zda má být nový objem přepisem střídmosti domu, na kterém stojí, nebo reakcí na sousední budovy. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
PŮDNÍ BYT

PŮDNÍ BYT

Studie půdního bytu v Lipníku nad Bečvou. Při řešení bytu pro mladou rodinu bývá často zásadním problémem vytvořit dostatečnou a funkční dispozici na malém prostoru. Výzvou tohoto projektu byl přímí opak. Vytvoření logické dispozice v půdním prostoru bývalé výrobny o výměře přesahující 250 m2. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DESIGN CENTRUM

DESIGN CENTRUM

Revitalizace zóny mezi městem Kopřivnice a průmyslovým areálem Tatry. Navržený objekt propojuje soukromou firmu s ateliéry průmyslového designu vysoké školy. Hala slouží jako výrobní prostor pro komerční účely a zároveň jako dílna pro studenty. Vzniká tak konfrontace mezi reálnou výrobou a navrhováním. K hale je připojen objekt administrativy a objekt ateliérů. Centrálním místem ateliérové budovy je vnitřní propojený prostor, sloužící jako galerie studentských prací. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
POROTHERM 2007

RODINNÝ DŮM VE SVAHU

Studie energeticky úsporného rodinného domu. Navržený dům je tvořen jednoduchou kubickou hmotou. Rozdělenou na dvě části, obytnou a zázemí. Navzájem jsou tyto celky odděleny venkovním schodištěm. Toto schodiště vyrovnává rozdíl mezi nástupním podlažím a terénem přilehlé zahrady. Vnořené schodiště dělí dům na dva objekty. Celková hmota se opticky rozbije a nepůsobí tak objemně. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
HOTEL V BESKYDECH

HOTEL V BESKYDECH

Hotel v lomu Vojkůvka v Beskydách. Objemy domu svou strukturou napodobují strukturu lomu. Dynamičnost lomu, způsobena rozehraností jednotlivých kamenů, se na objektu projevuje v podobě rozehraných boxů. Tato hra s ustupováním umožnila vytvořit rozdílné pokoje. Návštěvník hotelu má tedy možnost výběru z několika typů pokojů, a tak si pro sebe zvolit ten pravý. Restaurace a mezonetové pokoje jsou od zbytku podlaží odděleny prázdným prostorem, vzniklým vynecháním bloku. Tyto otvory odkrývají svah lomu, ke kterému se objem hotelu přiklání. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LÁZEŇSKÉ DOMY

LÁZEŇSKÉ DOMY

Studentská architektonická soutěž. 3. místo. Zadáním bylo vytvořit nové lázeňské domy, informační centrum a muzeum lázeňství. V lázních specializujících se na léčbu pacientů s poruchami pohybového ústrojí. Řešené lokality se vyznačují značným terénním spádem. Navržené lázeňské domy na tento daný profil reagují a své objemy soustředí ze svahu dolů. Tímto přístupem nabídnuté prostory nezaplňují ale ponechávají zažité průzory do okolní krajiny. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
KAVÁRNA

KAVÁRNA

Studie samostatného pavilonu kavárny. Podoba objektu vychází ze struktury polystyrénu. Seříznutý hranol ze všech stran perforovaný otvory imitujícími kuličky. Dům postrádá klasické architektonické prvky a lze jej chápat jako sochařské dílo. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LOFTY

LOFTY

Rekonverze nevyužívané průmyslové haly v byty loftového charakteru. Studie omezené šířky obytného prostoru, s cílem vytvořit maximální komfort ve stísněném a atypickém prostředí. Ustoupením stropu 3. patra dochází k propojení obývacího pokoje a jídelny. Tímto se umožní přímá komunikace mezi hlavními společenskými místnostmi. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
NEUROTOPIA

NEUROTOPIA

Z části utopistická, architektonicko – urbanistická studie, situovaná na laguně města Lagos v Nigérii. Studie na téma plovoucí město, zohledňující současné sociologické problémy společnosti. Práce se zabývá vývojem populace, popisuje základní městské struktury po kontinentech a studií plovoucího samostatného města, koncepčně založeném na funkci nervové buňky – neuronu. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CUBE

CUBE

Jednoduchý obytný dům. Krychle, dělená v modulu 2,5 m. Vnitřní, celkově propojený prostor je rozdělen na tři úrovně. Vytváří místa s různou světlou výškou a tím i s různým charakterem vnitřního prostoru. ...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
URBANISTICKÁ IMPLOZE

URBANISTICKÁ IMPLOZE

Studie městských prostor. Dialog mezi nefunkčními veřejnými prostory a jejích možné zastavění. Prázdnota versus objem. Křižovatka versus budova. Ulička versus městský bulvár. Lidé versus auta. ...

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////