\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
jiří prokeš  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////architekt
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// cv ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ vize \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// kontakt //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ portfolio \\ _architektura\\ _design\\ _grafika\\ _kresby\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům

VILA DŮM

Základním motivem navrženého domu je jeho přirozené začlenění do reálné urbánní struktury. Dům je navržen s důrazem na kontext a identitu místa, s ambicí doplnit stávající situaci a završit ulici, na jejímž konci “něco schází“. Velikost vychází z okolní zástavby. Umístění na terén je dáno vzájemnými odstupy sousedních budov. Lokalita, ve které je dům situován, je charakteristická rozptýlenou zástavbou prvorepublikových vil a bytových domů. Budovy jsou zastřešeny šikmými i plochými střechami a mají výšku 2 – 4 patra. Nabízejí svým obyvatelům možnost využít zahradu za domem. Všechny obytné místnosti v domě nabízejí výhledy do okolní vzrostlé zeleně. Tuto možnost lze podpořit balkóny a umožnit obyvatelům domu kontakt s exteriérem. Balkóny jsou ale v lokalitě nepřirozeným architektonickým motivem. Návrh pracuje s hmotou domu a v detailu ji modeluje zasunutím obvodových stěn východní a západní fasády. Vytváří se tak kryté terasy, lodžie, při zachování kompaktnosti budovy. Kubická forma, která je odrazem architektury okolních staveb, je “zabalena“ do lícových cihel. S možností kladení cihel se dále v detailu pracuje. Vynechané cihly z vazby vytvářejí perforovanou, polopropustnou vrstvu použitou jako zábradlí. Část plných stěn je oživena povysazením cihel, které vytváří proměnlivou hru stínů. S postupujícím sluncem během dne a roku se vržený stín na fasádě otáčí a mění svoji délku a intenzitu. Rozdílnost pater je jakýmsi vrstvením jednotlivých bloků – cihel. Díky jednoduché změně v kladení lícových cihel má dům tvář, není monotónním blokem a stává se živým.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\