\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
jiří prokeš  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////architekt
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// cv ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ vize \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// kontakt //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ portfolio \\ _architektura\\ _design\\ _grafika\\ _kresby\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
přístavba základní umělecké školy přístavba základní umělecké školy přístavba základní umělecké školy přístavba základní umělecké školy přístavba základní umělecké školy přístavba základní umělecké školy přístavba základní umělecké školy přístavba základní umělecké školy přístavba základní umělecké školy přístavba základní umělecké školy přístavba základní umělecké školy přístavba základní umělecké školy přístavba základní umělecké školy

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

Architektonická soutěž na přístavbu základní umělecké školy Úpice. Mohutné koruny vzrostlých stromů i drobné koruny mladých společně s jejich různorodostí vytváří genius loci zadaného místa. Svým rozmístěním a vzrůstem definují prostor, do něhož je vložen nový objem. Jejich existence je pro návrh limitujícím axiomem, ale zároveň i inspirativním nábojem a zásadním tvůrcem koncepce domu. Nový objem hledá takovou formu, která se bez výjimky vyhne stromům a nijak je neovlivní. Formu, jež uchová životní prostor stromů spjatých s místem po desetiletí. Výchozím prvkem utvářejícím pozdější podobu stavby byl kruh. Kruh jako ústřední prostor - sál – učebna hudebního oboru. Kruh jako pohyb v křivce (kruhu) při tanci – učebna tanečního oboru. Kruh jako tvar, který vytvoří skupina výtvarníků při kresbě v ateliéru – učebna výtvarného oboru. Kruhy pro každý funkční celek jsou umístěny tak, aby se zcela vyhnuly stromům. Dalším krokem byla racionalizace vzniklé formy, optimalizace kruhu. Tvar je ořezán, částečně na základě Voroného diagramu , kdy definující body představovaly středy kružnic (místností) a kmeny. Částečně je tvar upraven dle korun pro vytvoření dostatečného odstupu a zároveň optimální formy nové budovy.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\