\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
jiří prokeš  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////architekt
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// cv ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ vize \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// kontakt //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ portfolio \\ _architektura\\ _design\\ _grafika\\ _kresby\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ROCKHOUSE ROCKHOUSE ROCKHOUSE ROCKHOUSE ROCKHOUSE ROCKHOUSE ROCKHOUSE ROCKHOUSE

SEDLOVÝ DŮM

Nízkoenergetický rodinný dům. Koncepce navrženého domu je založena na první pohled čitelném vytvoření základních zón rodinného domu - klidové, společenské a na zázemí. Každá tato zóna je chápána jako samostatná část plynule navazující na druhou. Každou jakoby tvořil samostatný dům vklíněný do následujícího, celkově tvořící jeden rozehraný objekt. Tento koncept je podpořen vzájemným posunem jednotlivých zón. Dále rozdílnou šířkou společenské části a zejména různou výškou individuálních domků. V celém objektu jsou v interiéru přiznány sedlové střechy, které podle “společenské důležitosti“ mění svůj sklon. Nejnižší výšku má část zázemí, prostor se následně maximálně zvedá ve společenské části domu, aby následně poklesl v klidové části ložnic. Povrch celého domu je tvořen ze smrkových šindelů, jak ve svislých rovinách, tak i v šikminách střech. Tento jednotný materiál sceluje dům a nechává vyniknout jen jeho hmotovým posunům. Nikterak neakcentuje a nezdůrazňuje žádnou z hran nebo ploch. Díky malému rozměru jednotlivých šindelů získává dům příjemné měřítko a jejich proměnlivá velikost zbavuje dům nepřirozené strojové přesnosti a dodává mu nádech rukodělného - lidského výtvoru.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\