\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
jiří prokeš  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////architekt
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// cv ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ vize \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// kontakt //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ portfolio \\ _architektura\\ _design\\ _grafika\\ _kresby\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA

VZDĚLÁVACÍ A NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM PODHŮRA

Architektonická soutěž na stavbu Vzdělávacího a návštěvnického centra Podhůra. Ve formě a výrazu centra se střetává několik vzájemných kontrastů. Střet korun stromů a ostrých skal. Protiklad přirozené krajiny a lidského sídla, vertikality lesa a horizontality polí. Dům stojí na hranici a je přechodem těchto kontrastů. Koruny stromů přiléhajícího lesa mají různou výšku i šířku. Stejně i domy okolních obcí mají různorodé, převážně sedlové střechy. Zjednodušeně lze tento obrys znázornit lomenou křivkou obíhající jednotlivé koruny, případně střechy domů. Tato obrysová křivka se stala jedním z hlavních motivů definujících samotnou koncepci centra. Rozdílná výška rozbíjí hmotu domu a předurčuje funkci a význam místností za štíty. S rostoucími hřebeny se zvyšuje i světlá výška místností. Pod nejvyššími body střech jsou umístěny nejvýznamnější prostory centra. Koncepce fasády dále rozvádí myšlenku propojení centra s krajinou. Větve a koruny jednotlivých stromů se prolínají a postupně zahušťují. Od jednotlivých kmenů přes první skupiny větví k plným korunám. Na fasádě domů je tato logika zjednodušena a vyjádřena vertikálním dřevěným obkladem s vystupujícími prkny. Prkna v různých délkách vystupují a postupně zahušťují plochu fasády, až přejdou do pruhování falcované krytiny. Stíny vrhané vystouplými prkny tento princip podporují a dodávají fasádě přirozenou, živou proměnlivost. S tím, jak během dne a roku postupuje slunce, se vržený stín na fasádě otáčí a mění svoji délku a intenzitu.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\