\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
jiří prokeš  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////architekt
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// cv ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ vize \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// kontakt //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ portfolio \\ _architektura\\ _design\\ _grafika\\ _kresby\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
radove domy radove domy radove domy radove domy radove domy radove domy radove domy radove domy radove domy radove domy radove domy

ŘADOVÉ DOMY LÁZNĚ BOHDANEČ

Celková koncepce projektu byla řešena s nejvyšším důrazem na využití světových stran, tepelných zisků a proslunění objektů v kontextu situování lokality. Dále byl brán zřetel na vytvoření maximálního soukromí obyvatel jednotlivých domů, kdy bývá tato problematika často značně podceňována u klasicky řešených řadových domů. Budovy jsou rozděleny do dvou hmot. Hlavní dvoupodlažní hmota s odstupem 4,2m od pěší komunikace a jednopodlažní hmota s odstupem 5m. Tato výšková i objemová rozdílnost společně s různými odstupy rozehrává uliční frontu a zamezuje monotónnosti ulice. Odstupy zajišťují dostatečné soukromí a vyváženou velikost zahrady za objektem. Dále umožňují vytvoření druhého parkovacího stání přímo před domem. Podélné umístění domu na pozemku a rozdělení do dvou hmot umožnilo situování převážné většiny pokojů na jihovýchod a maximalizovat tak proslunění jednotlivých pokojů. Domy na sebe navazují jednopodlažní hmotou a vytváří mezi sebou privátní prostor, naprosto skrytý pohledům z vedlejších řadových domů. Na domech jsou použity klasické materiály v přirozených barvách a tónech. Jako hlavní povrch se uplatňuje klasická omítka v bílém, cihlovém a světle šedém odstínu. Jejích vzájemnou kombinací s různou výškou hmot a odstupem od komunikace vzniká hra objemů a barev s cílem jednodušší identifikace vlastního domu a zamezení monotónnosti. Na každém domu je povrch dvoupodlažní části řešen v kontrastu k povrchu jednopodlažní hmoty garáže. Barevné dělení zřetelně odlišuje funkční části domu. Na závětří a pruh mezi okny ložnic je použito obkladních pásků klinker v odstínech blízkých odstínům fasád. Tento výtvarný detail barevně doplňuje jednotlivé domy a taktéž zdůrazňuje a odlišuje vstup do samotného domu. V současné době byla zahájena stavba.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\