\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
jiří prokeš  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////architekt
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// cv ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ vize \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// kontakt //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ portfolio \\ _architektura\\ _design\\ _grafika\\ _kresby\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům vila dům

ŘADOVÉ DOMY LÁZNĚ BOHDANEČ II

Řadové domy Lázně Bohdaneč II navazují na první etapu řadových domů. V tomto návrhu byl kladen ještě větší důraz na celkovou minimálnost navržených domů. Základním požadavkem bylo vytvořit dostatečně pohodlný rodinný dům s veškerým komfortem o ploše menší než 120 m2, to vše ovšem při zachování důrazu na soukromí obyvatel domu a maximální prosvětlení pokojů. Hmotu domů tvoří jednoduchý hranol s „useknutým“ rohem, kde se nachází terasa směřující do zahrady za domem. Hmotovou strohost vyvažuje hra materiálů. Každý dům je materiálem povrchů rozdělen na první a druhé podlaží. Materiály se na domech i v jednotlivých patrech mění, čímž vytváří různé kombinace. Cílem bylo jednotlivé domy ozvláštnit a kupujícím poskytnout možnost vybrat si kombinaci, která jim bude nejbližší.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\