\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
jiří prokeš  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////architekt
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// cv ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ vize \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// kontakt //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ portfolio \\ _architektura\\ _design\\ _grafika\\ _kresby\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
LÁZEŇSKÉ DOMY LÁZEŇSKÉ DOMY LÁZEŇSKÉ DOMY LÁZEŇSKÉ DOMY LÁZEŇSKÉ DOMY LÁZEŇSKÉ DOMY LÁZEŇSKÉ DOMY LÁZEŇSKÉ DOMY LÁZEŇSKÉ DOMY

LÁZEŇSKÉ DOMY

Studentská architektonická soutěž. 3. místo. Zadáním bylo vytvořit nové lázeňské domy, informační centrum a muzeum lázeňství. V lázních specializujících se na léčbu pacientů s poruchami pohybového ústrojí. Řešené lokality se vyznačují značným terénním spádem. Navržené lázeňské domy na tento daný profil reagují a své objemy soustředí ze svahu dolů. Tímto přístupem nabídnuté prostory nezaplňují ale ponechávají zažité průzory do okolní krajiny. Naopak svou parkově upravenou střechou, plynule navazující na okolní ulici, vrací plochu zastavenou novými objekty. Nabízejí tak lázeňským hostům klidné a bezbariérové odpočinkové plochy. Záměrem bylo nezaplnit dané místo novými objemy, ale co nejvíce mu ponechat dnešní tvář.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\