\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
jiří prokeš  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////architekt
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// cv ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ vize \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// kontakt //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ portfolio \\ _architektura\\ _design\\ _grafika\\ _kresby\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes wellnes

WELLNESS CENTRUM

Bývalý kamenolom v Brně Komíně se nachází na pomezí města a krajiny. Takovéto vymezení z městských struktur nabízí jak pohodlnou dostupnost do centra města, tak zejména okamžitý kontakt s přírodou. S přírodou, která je pro tuto lokalitu zásadní. Mnohé možnosti trávení volného času, jako Brněnská přehrada, ZOO, hrad Veveří, lesní obora, přírodní park Baba a jiné předurčují využití bývalého kamenolomu ve stejném charakteru. Krajní topografická situace vtiskla tomuto místu nezaměnitelný charakter a výraz. Kamenné stěny ve své přírodní syrovosti nabízejí intimní až meditační místo. Tento uměle lidmi vytvořený prostor jsem se rozhodl znovu otevřít a naplnit funkcí, která umožní každému vstoupit a nechat na sebe působit sílu génia loci. Jako náplň jsem zvolil wellness centrum. Dům, jehož primárním úkolem je očista těla, duše a mysli návštěvníků. V místě vzdáleném od každodenního shonu a hluku městského života. V místě umožňujícím uvolnění a odpočinek. Geometrické členění, hra světla a stínu na zalomených plochách, praskliny a barva kamene se staly výrazovým slovníkem navrženého objektu. Dům se zalamuje podél severní paty kamenolomu, roste a klesá s terénem, otevírá se a uzavírá. Spodní úroveň je místem vstupu a rozptylem návštěvníků. Vyšší úroveň je celá využitá pro zásadní část centra – bazénovou halu, druhové bazény, sauny, relaxační zóny, masáže a venkovní terasy. Výškový rozdíl zamezuje přímému vizuálnímu kontaktu a odcloňuje hluk blízké komunikace. Bazénová část se s rozdílem náplně postupně uzavírá a zaplňuje, od hlavní haly po sauny a vytváří tak soukromější a intimnější prostory. Měděné plechy fasády svou barvou a perforací, přebírající texturu kamene za domem, navozují výraz skal a nahrazují výhled na svahy za domem.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\