\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
jiří prokeš  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////architekt
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// cv ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ vize \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// kontakt //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ portfolio \\ _architektura\\ _design\\ _grafika\\ _kresby\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU

CENTRUM MATERIÁLOVÉHO VÝZKUMU

Studie Centra materiálového výzkumu v areálu fakulty chemicko-technologické University Pardubice. Hlavním pojetím navrženého laboratorního objektu je kontrast ke strohým stavbám v dosavadním areálu fakulty. Stejně tak k panelovému sídlišti v těsné blízkosti. Záplava betonové šedi a pravoúhlých hmot dala vzniknout hravému pojetí exaktní vědecké budově. Kruhová hmota má evokovat svěžest a vtipnost v místě pobytu velkého množství mladých lidí – studentů university. Motiv kruhu se propisuje celím objektem. Je ztvárněn na fasádě domu, v interiéru ve formě kapslí, v exteriéru ve formování záhonů a cest, ve tvaru venkovního posezení...

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\