\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
jiří prokeš  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////architekt
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// cv ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ vize \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
// kontakt //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\ portfolio \\ _architektura\\ _design\\ _grafika\\ _kresby\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
STUDENTSKÉ KOLEJE STUDENTSKÉ KOLEJE STUDENTSKÉ KOLEJE STUDENTSKÉ KOLEJE STUDENTSKÉ KOLEJE STUDENTSKÉ KOLEJE STUDENTSKÉ KOLEJE STUDENTSKÉ KOLEJE STUDENTSKÉ KOLEJE STUDENTSKÉ KOLEJE STUDENTSKÉ KOLEJE STUDENTSKÉ KOLEJE STUDENTSKÉ KOLEJE

STUDENTSKÉ KOLEJE

Studie bydlení pro studenty, Znojmo. Navržená stavba se přiklání k severní části pozemku, na jižní straně ponechává průběžnou komunikaci. Tento prostor vytváří spojnici mezi historickou částí města a městským parkem. Směrem k ulici Dolní Česká se v objektu nachází knihovna a restaurace. Studentské koleje jsou v klidové části směrem k Husovým sadům. V prostřední části je vynechána hmota před vstupem do studentské části. Tento prostor se stává pomyslným nádvořím a předělem mezi funkčními celky budovy. Nádvoří stahuje hluk z ulice a vytváří místo pro rozptyl studentů.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\